Bestyrelsens sammensætning

Nini Pedersen, formand   Udl. Hal/Cafeteria  se "udlejning"
Tlf: 5115 6503   E-mail: ninipedersen@hotmail.com 

Jørgen Højsholt, næstformand

Tlf: 29 92 14 16    E-mail: 

Elin Markussen *, kasserer                             
Tlf: 6443 1600    E-mail: kass.aah@gmail.com

Øvrige bestyrelse:

Svend-Erik Olsen       

Jørgen Kristensen       Udl. borde og stole     se "Udlejning"

Ole Lønborg                 Form. arbejdsholdet 
Leif Boller 

Lars Storm **

Bestyrelsen er sammensat af 5 repræsentanter for Aktive Ældre.

Herudover vælges 1 repræsentant på det årlige Delegeretmøde. 

* Valgt af bestyrelsen

** valgt blandt brugerne     Her skriver du telefonnummer, adresse osv.

Del siden